Salon des artistes japonais 2022

Salon AFFICHE
Rendez vous au  SALON des ARTISTES JAPONAIS 2022 du 24 mai au 31 mai 2022 à la Galerie Etienne de Causans Paris
35 artistes japonais participeront à cette exposition
ASANO Shigeru
CHITA Hideo
FURUSHO Ikuko
HAGI Rika
HAIJIMA Masao
HONJOYA Yoshio
IMAI Yutaka
INABA Takeshi
INOUE Seizo
IZAKI Masako
KAZAMA-OBER Tomoko
KIKUCHI Masashi
KIMURA Shoko
KISHIDA Junko
KISHIDA Léa
KITAO-BONTEMPS Reiko
KOSO Mitsutaka
KUME Yoko
MORIYAMA Hiroyuki
MORIYAMA Kakuko
NOGUCHI Akemi
ODAWARA Yoshimi
OGAMI-utsumiya toshie
OKABE Kazuhiro
OKAMOTO Yuri
SHINJYO Mariko
SUEYASU Mihoko
TAJIMA kazuko
TAKAGI Aya
TAMAKI Yoichi
TOKUNAGA Toko
YAMANOBE Teruhisa
YAMAUCHI Yuriko
YOKOMORI Chizuko
YOSHIDA Atsushi

Galerie Etienne de Causans

du mardi 24 mai 2022
au mardi 31 mai 2022

dimanche : 14h à 18h
du lundi au samedi : 11h30 à 19h

Adresse : 25 rue de Seine 75006 Paris